Zelf optreden

Regelingen en tarieven Pesthuyspodium

De Stichting Pesthuyspodium faciliteert in haar theater de volgende activiteiten:

 1. Openbare toneel-, cabaret- en muziekvoorstellingen, talkshows, presentaties, filmvertoningen
 2. Lezingen, cursussen, voorlees- en signeersessies
 3. Besloten culturele bijeenkomsten (geen feesten of recepties)

Het theater heeft 55 zitplaatsen.
Alle taken worden door vrijwilligers vervuld.
Wij schenken koffie, thee, bier, wijn en frisdrank, van ± 1 uur vóór, tot ± 1 uur ná de voorstelling en in de pauze, uitsluitend aan de bar.
Consumpties kunnen (liefst) per pin of contant worden afgerekend.

 

Openbare toneel-, cabaret- en muziekvoorstellingen, talkshows, presentaties, filmvertoningen

 

Faciliteringskosten:

 • Middagvoorstelling op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 130
 • Avondvoorstelling op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 130
 • Middag- of avondvoorstelling op vrijdag-zaterdag-zondag:  € 200

Belangrijk:

 • Reserveringen lopen via het reserveringssysteem op onze site: www.pesthuyspodium.nl/agenda
 • We geven bekendheid aan onze activiteiten via onze site en Facebook-pagina, de UIT-agenda van De Limburger (in papieren en digitale krant), Week In Week Uit, het screen in onze foyer, enz.).
 • Tekst- en fotomateriaal: tijdig aanleveren bij onze programmeur Lilian Hendrix, via info@pesthuyspodium.nl .
 • Hulp bij inrichten decor en licht/geluid: maximaal twee uren voorafgaand aan de voorstelling (dus vanaf respectievelijk 13.00 uur / 18.00 uur).
 • Uitgebreidere werkzaamheden of hulp: in overleg met de technici Wouter Staal of Ludo Peek (tegen extra vergoeding van € 25 per uur).
 • We bieden een eenvoudig (standaard) belichtingsplan en/of powerpoint-bediening tijdens de voorstelling.
 • Barbemensing bij avondvoorstellingen tot 23.00 uur. Sluiting om 23.30 uur

Pr-procedure Pesthuyspodium, betreffende deze openbare evenementen:

Het Pesthuyspodium stelt alles in het werk om u via onderstaande pr-procedure te ondersteunen bij de kaartverkoop, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uiteindelijke bezoekersaantallen.
Dit is wat u qua pr-ondersteuning van het Pesthuyspodium kunt verwachten:

 • Nadat uw voorstelling definitief is vastgelegd, vermelden wij deze in de agenda op onze website www.pesthuyspodium.nl. Daartoe vragen wij u vriendelijk om inhoudelijke informatie (zo spoedig mogelijk) digitaal aan te leveren op het volgende mailadres: info@pesthuyspodium.nl . Gelieve de informatie knip- en plak klaar toe te zenden, inclusief een foto in jpg-Formaat. Info en foto plaatsen wij vervolgens op onze website, onder het kopje ‘meer informatie’ in de agenda.
 • Elke maand sturen wij een agenda uit naar de verschillende media. Wij maken uitsluitend gebruik van vrije publiciteit.
 • Daarnaast nemen wij uw voorstelling op in de digitale agenda die wij maandelijks versturen naar alle bezoekers in onze mailgroep van meer dan 2300 leden.
 • Wij melden uw voorstelling aan voor:
  de UIT-agenda van Dagblad De Limburger (papieren en digitale krant)
  Week In Week Uit (veelgelezen culturele uitagenda voor Maastricht en regio)
  de website www.maastrichtnet.nl
  het blad Zuiderlucht (maandblad voor kunst en cultuur)
  de UIT-agenda van Bezoek Maastricht (voorheen: VVV Maastricht)
  het huis-aan-huisblad VIA Maastricht
  Om de kans op plaatsing zo groot mogelijk te maken, adviseren wij alle spelende gezelschappen dringend om ook zelf persberichten uit te sturen.
 • Maximaal 3 posters van uw voorstelling kunt u sturen naar ons postadres: Stichting Pesthuyspodium, t.a.v. Dhr. N. Janssen, Postbus 46, 6200 AA Maastricht. In de vitrine aan de buitenzijde van het pand en in onze foyer hangen wij de poster op als uw voorstelling de eerstvolgende is.

 

Lezingen, cursussen, voorlees- en signeersessies

 

Lezing:

Met een lezing bedoelen we één enkele bijeenkomst over een bepaald thema. In dit geval verzorgt het Pesthuyspodium de pr (op onze eigen site), de reserveringen en de kassa- en barbezetting.

Cursus:

Er is sprake van een cursus wanneer er een serie lezingen gehouden wordt. Via onze site kan niet gereserveerd worden voor een hele cursus. Het is voor alle partijen overzichtelijker om dit te laten verlopen via het mailadres of de site van de cursusleider. Barbezetting wordt wél via ons geregeld. De cursusleider administreert zelf zijn/haar cursisten en factureert zelf de cursusgelden van de hele cyclus. De cursusleider kan de afzonderlijke cursus-bijeenkomsten ook openstellen voor bezoekers die niet inschrijven op de hele cursus. Ook in deze gevallen regelt hij/zij zelf de financiële afhandeling. Het nemen van opties voor een groot aantal cursusbijeenkomsten legt een grote claim op onze planning. Daarom werken we met twee cursusperiodes per theaterseizoen: de periode van september t/m februari en de periode van maart t/m juli. In december worden er in principe geen cursussen in de planning opgenomen.

Faciliteringskosten:

 • Één dagdeel op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag overdag: € 60
 • Donderdagavond: € 130
 • Één dagdeel op vrijdag-zaterdag-zondag overdag: € 130
 • Vrijdag-, zaterdag- of zondagavond: € 200

Belangrijk:

 • Tekst- en fotomateriaal: tijdig aanleveren bij onze programmeur Lilian Hendrix, via info@pesthuyspodium.nl .
 • Hulp bij inrichten decor en licht/geluid: maximaal twee uren voorafgaand aan de voorstelling (dus vanaf respectievelijk 13.00 uur / 18.00 uur).
 • Uitgebreidere werkzaamheden of hulp: in overleg met de technici Wouter Staal of Ludo Peek (tegen extra vergoeding van € 25 per uur).
 • We bieden een eenvoudig (standaard) belichtingsplan en/of powerpoint-bediening tijdens de voorstelling.
 • Barbemensing bij avondvoorstellingen tot 23.00 uur. Sluiting om 23.30 uur.

Pr-procedure Pesthuyspodium bij lezingen, cursussen, voorlees- en signeersessies:

Om de site van het Pesthuyspodium overzichtelijk te houden, wordt de inhoud van een cursus slechts éénmaal vermeld, te weten bij de datum van de eerste bijeenkomst. De vervolgdata worden in de kalender op de site aangegeven. Ook kan er desgewenst naar de site van de cursusleider verwezen worden. Wanneer de cursusleider zijn/haar cursus zelf in de free publicity wil brengen, kan dat, mits het een lezing genoemd wordt. Cursussen worden namelijk niet geplaatst, zo is onze ervaring.

Auteurs- en filmrechten:

Deze moeten, indien van toepassing, door de cursusleider of spreker zelf aan de rechthebbenden worden voldaan.

Betaling:

Bij het nemen van opties voor alle cursusdagen brengen wij vooraf 30% van de faciliteringskosten in rekening. De resterende 70% dient te zijn voldaan bij aanvang van de cursus. Betaling o.v.v. naam van de cursus en cursusdata, ten name van: Penningmeester Pesthuyspodium, IBAN: NL75 RABO 0170 4332 34
NB: Uw optie vervalt als de kosten niet op tijd zijn betaald.
In uitzonderlijke gevallen kan in overleg besloten worden een lezing of cursusavond te verplaatsen.

 

Besloten culturele bijeenkomsten

 

Deze zijn uitsluitend mogelijk voor educatieve, culturele of artistieke doeleinden. Feesten, recepties enz. zijn in ons theater niet mogelijk.

Faciliteringskosten:

 • Op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 130
 • Op vrijdag-zaterdag-zondag: € 200

Betaling van alle faciliteringskosten:

Faciliteringskosten voor alle activiteiten dienen uiterlijk een maand van tevoren te zijn betaald, ten name van: Penningmeester Pesthuyspodium, IBAN: NL75 RABO 0170 4332 34 , o.v.v. naam van de voorstelling/lezing/cursus, en de datum/data van de voorstelling/lezing/cursus. Indien een btw-rekening wordt gewenst, wordt additioneel 21% btw over de faciliteringskosten in rekening gebracht. Indien u entree heft, ontvangt u 100% van de kassaopbrengst. We adviseren een prijs van € 10 per kaartje, maar in overleg kan van dat bedrag worden afgeweken. Niet verkochte plaatsen kunnen (kosteloos) worden bezet door onze vrijwilligers.

Annulering van een voorstelling:

 • Tot 1 maand voor de voorstelling: kosteloos.
 • Tot 1 week voor de voorstelling: 50% restitutie.
 • Vanaf 1 week voor de voorstelling: geen restitutie.