Zelf spelen in theater Pesthuys Podium

Zelf een optreden, voorstelling of lezing verzorgen in het Pesthuys Podium?
Dat kan.
Lees hieronder alle voorwaarden, regelingen en tarieven om gebruik te kunnen maken van ons intieme theater.

(Klik op de pijltjes om de tekst bij het onderwerp zichtbaar te maken.)

1 Het theater PesthuysPodium

Het theater Pesthuys Podium wordt geëxploiteerd door de Stichting Pesthuys Podium. Alle taken binnen het theater worden door vrijwilligers vervuld. We ontvangen geen subsidie.

Het theater heeft 55 zitplaatsen. Het theater beschikt over goede voorzieningen voor optredende artiesten en gezelschappen.
Het theater is toegankelijk voor mindervaliden/rolstoel gebruikers en beschikt over een invalidentoilet.

In het theater is een gezellige bar/foyer. Wij schenken koffie, thee, bier, wijn en frisdrank, van ± 1 uur vóór tot ± 1 uur na de voorstelling en in de pauze, uitsluitend aan de bar. Sluiting van het theater bij avondvoorstellingen is uiterlijk om 23.30 uur.
Consumpties kunnen (liefst) per pin of contant worden afgerekend.

2 Faciliteringskosten (inclusief zaalhuur) voor het gebruik maken van theater Pesthuys Podium 

Het theater is uitsluitend beschikbaar voor culturele, artistieke en educatieve doeleinden. Feesten, partijen, recepties enz. zijn in ons theater niet mogelijk.
De Stichting Pesthuys Podium faciliteert in haar theater de volgende activiteiten:

A Openbare en besloten toneel-, cabaret- en muziekvoorstellingen, talkshows, filmvertoningen

Faciliteringskosten:

 • Middagvoorstelling op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 150
 • Avondvoorstelling op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 150
 • Middag- of avondvoorstelling op vrijdag-zaterdag-zondag: € 240

Voor meer informatie zie: Nadere toelichting en voorwaarden ‘Openbare en besloten toneel-, cabaret- en muziekvoorstellingen, talkshows, presentaties, filmvertoningen

B Lezingen, presentaties, cursussen, voorlees- en signeersessies, leesclubs, studiebijeenkomsten

Faciliteringskosten:

 • Eén dagdeel overdag op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 75
 • Donderdagavond: € 150
 • Eén dagdeel op vrijdag of zaterdag overdag: € 150
 • Vrijdag-, zaterdag- of zondagavond: € 240

Voor meer informatie zie: Nadere toelichting en voorwaardenLezingen, cursussen, voorlees- en signeersessies, leesclubs, studiebijeenkomsten’

C Besloten culturele bijeenkomsten

Faciliteringskosten:

 • Op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag: € 150
 • Op vrijdag-zaterdag-zondag: € 240


Voor meer informatie zie: Nadere toelichting en voorwaarden ‘Besloten culturele bijeenkomsten’

D Commerciële bijeenkomsten

Faciliteringskosten: 

 • Op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag overdag: € 300 per dagdeel.

Voor meer informatie zie: Nadere toelichting en voorwaarden ‘Besloten culturele bijeenkomsten’

3 Algemene voorwaarden

Voor alle activiteiten in ons theater gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Boeking van ons theater loopt via onze programmeur, te bereiken via info@pesthuyspodium.nl
 • Voor het gebruiken van het theater worden faciliteringskosten in rekening gebracht. De zaalhuur is hierbij inbegrepen.
 • De door ons aangeboden facilitering is afhankelijk van het type activiteit. 
 • De partij (artiesten, musici, gezelschappen, verenigingen etc) die gebruik wil maken van het theater bepaalt zelf de hoogte van de ticketprijs. De Stichting Pesthuys Podium adviseert een toegangsprijs prijs van rond €15.
 • Bij muziekoptredens geldt als voorwaarde dat -indien er sprake is van versterking van het geluid- de regeling van het maximaal toelaatbare volume altijd via onze technische installatie moet lopen. Dit om overlast naar de bovenliggende woningen te voorkomen.
 • De verkoop van tickets vindt uitsluitend plaats via het ticketreserveringssysteem van het theater (www.pesthuyspodium.nl). Hiervoor wordt boven op de ticketprijs €1 servicekosten per ticket in rekening gebracht.
 • Niet verkochte plaatsen kunnen (kosteloos) worden bezet door onze vrijwilligers.
 • Auteurs-, muziek- en filmrechten moeten, indien van toepassing, door de partij die gebruik maakt van het theater zelf aan de rechthebbenden worden voldaan. Dit geldt ook voor eventuele overige rechten zoals bij het gebruik van specifieke software.
 • Het Pesthuys Podium doet haar uiterste best om de kaartverkoop voor uw activiteit te ondersteunen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uiteindelijke bezoekersaantallen. 
 • Alle afspraken worden voorafgaand aan de voorstelling gemaakt en vastgelegd in ons boekingsformulier.
 • Op al onze boekingen zijn onderstaande betalingsregeling en annuleringsregeling van toepassing.


BetalingsregelingTenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt, dienen de faciliteringskosten voor alle activiteiten uiterlijk een maand van tevoren te zijn betaald, ten name van: Penningmeester Pesthuyspodium, IBAN: NL75 RABO 0170 4332 34, o.v.v. naam van de voorstelling/lezing/cursus, en de datum/data van de voorstelling/lezing/cursus. 

Indien een btw-rekening wordt gewenst, wordt additioneel 21% btw over de faciliteringskosten in rekening gebracht. 

Annuleringregeling

 • De reserveringskosten voor de tickets (€ 1/ticket) worden in geval van annulering volledig aan de artiest/gezelschap doorberekend.
 • Faciliteringskosten:
  • Tot 1 maand voor de voorstelling: kosteloos.
  • Tot 1 week voor de voorstelling: 50% restitutie.
  • Vanaf 1 week voor de voorstelling: geen restitutie.

4 Nadere toelichtingen en voorwaarden

A Nadere toelichting en voorwaarden ‘Openbare en besloten toneel-, cabaret- en muziekvoorstellingen, talkshows, presentaties, filmvertoningen

Voor openbare voorstellingen betreft het in principe:

 • de technische ondersteuning tijdens de voorbereiding (max. 3 uur) van en gedurende de activiteit. (Voor extra uren wordt € 25/uur in rekening gebracht). De technische ondersteuning betreft o.m. hulp bij inrichten/opbouwen decor en afstemmen licht, geluid en projectie van beeld ten behoeve van de voorstelling. We bieden een eenvoudig (standaard) geluid-, en/of belichtingsplan en/of PowerPoint-beelden tijdens de voorstelling.
 • PR-ondersteuning van de activiteit via (online) media en onze eigen website en e-mail nieuwsbrief. Voor een uitgebreidere toelichting zie: Pr-procedure Pesthuyspodium bij (openbare) evenementen/activiteiten
 • de ticketverkoop.
 • het openstellen van de bar.  

B Nadere toelichting en voorwaardenLezingen, cursussen, voorlees- en signeersessies, leesclubs, studiebijeenkomsten’

Lezing:
Met een lezing bedoelen we één enkele bijeenkomst over een bepaald thema. In dit geval verzorgt het Pesthuyspodium de PR (op onze eigen site), de reserveringen en de kassa- en barbezetting.

Cursus:
Er is sprake van een cursus wanneer er een serie lezingen gehouden wordt. Via onze site kan niet gereserveerd worden voor deelname aan een hele cursus. Het is voor alle partijen overzichtelijker om dit te laten verlopen via het mailadres of de site van de cursusleider. De cursusleider administreert zelf zijn/haar cursisten en factureert zelf de cursusgelden van de hele cyclus. De cursusleider kan de afzonderlijke cursus-bijeenkomsten ook openstellen voor bezoekers die niet inschrijven op de hele cursus. Ook in deze gevallen regelt hij/zij zelf de financiële afhandeling. Het nemen van opties voor een groot aantal cursusbijeenkomsten legt een grote claim op onze planning. Daarom werken we met twee cursusperiodes per theaterseizoen: de periode van september t/m februari en de periode van maart t/m juli. In december worden er in principe geen cursussen in de planning opgenomen.

Belangrijk:

 • Bij het nemen van opties voor alle cursusdagen brengen wij vooraf 30% van de faciliteringskosten in rekening. De resterende 70% dient te zijn voldaan bij aanvang van de cursus. NB: Uw optie vervalt als de kosten niet op tijd zijn betaald.
 • In uitzonderlijke gevallen kan in overleg besloten worden een lezing of cursusavond te verplaatsen. 
 • Hulp bij inrichten zaal en licht/geluid: maximaal 1 uur voorafgaand aan de activiteit (dus vanaf respectievelijk 14.00 uur bij aanvang 15:00 uur/ 19.00 uur bij aanvang 20:00 uur).
 • Uitgebreidere werkzaamheden of hulp: in overleg met de technici (tegen extra vergoeding van € 25 per uur).
 • We bieden eenvoudige (standaard) licht en geluid en/of PowerPoint-bediening tijdens de voorstelling. Ook is er een mogelijkheid om films te vertonen.
 • We bieden een beperkte PR-ondersteuning door de aankondiging op onze website en in onze maandelijkse nieuwsbrief. Tekst- en fotomateriaal dient tijdig te worden aangeleverd bij onze programmeur, via info@pesthuyspodium.nl. Om de site van het Pesthuyspodium overzichtelijk te houden, wordt de inhoud van een cursus slechts éénmaal vermeld, te weten bij de datum van de eerste bijeenkomst. De vervolgdata worden in de kalender op de site aangegeven. Ook kan er desgewenst naar de site van de cursusleider verwezen worden.
 • Wij zorgen voor bemensing van de bar; bij avondvoorstellingen tot 23.00 uur. Sluiting theater om 23.30 uur.

C Nadere toelichting en voorwaarden ‘Besloten culturele bijeenkomsten’

 • Hulp bij inrichten zaal en licht/geluid: maximaal 2 uur voorafgaand aan de activiteit (dus vanaf respectievelijk 13.00 uur bij aanvang 15:00 uur/ 18.00 uur bij aanvang 20:00 uur).
 • Uitgebreidere werkzaamheden of hulp: in overleg met een van onze technici (tegen extra vergoeding van € 25 per uur).
 • We bieden eenvoudige (standaard) licht en geluid en/of PowerPoint-bediening tijdens de voorstelling.
 • Wij zorgen voor bemensing van de bar; bij avondvoorstellingen tot 23.00 uur. Sluiting theater om 23.30 uur.

D Nadere toelichting en voorwaarden ‘Commerciële bijeenkomsten’

Commerciële activiteit:
Het betreft hier activiteiten georganiseerd door commerciële partijen, zoals trainingen, workshops, masterclasses.
In dit geval verzorgt het Pesthuyspodium de barbezetting. Desgewenst kan deelname via het ticket reserveringssysteem van het Pesthuys Podium lopen.
In principe verzorgt het Pesthuys Podium hiervoor geen PR.

5 PR-procedure Pesthuyspodium bij (openbare) evenementen/activiteiten

Nadat de afspraken zijn vastgelegd in het boekingsformulier, vragen wij u om zo spoedig mogelijk inhoudelijke informatie (in Word) en beeldmateriaal (jpg-Formaat) digitaal en “knip- en plak klaar” aan te leveren bij onze programmeur Lilian Hendrix op het volgende mailadres: info@pesthuyspodium.nl. Daarnaast ontvangen wij graag maximaal 3 posters (A2- of A3-formaat), en indien beschikbaar een stapel flyers van uw voorstelling. U kunt deze sturen naar ons postadres: Stichting Pesthuyspodium, p/a Jekerweg 52, 6212 GC Maastricht

Dit is wat u qua pr-ondersteuning van het Pesthuyspodium kunt verwachten:

 • Wij vermelden uw voorstelling in de agenda op onze website www.pesthuyspodium.nl.  Ook geven we hieraan bekendheid op onze Facebook-pagina en het TV-screen in onze foyer. In de vitrine aan de buitenzijde van het pand en in onze foyer hangen wij de poster op als uw voorstelling de eerstvolgende is. We ontvangen ook graag flyers. 
 • Uw voorstelling wordt opgenomen in onze nieuwsbrief die wij maandelijks versturen naar alle abonnees op onze nieuwsbrief (meer dan 2300 emailadressen).
 • Afhankelijk van het medium sturen wij tweewekelijks of maandelijks een agenda uit naar de verschillende gedrukte en digitale media. Wij maken daarbij voornamelijk gebruik van vrije publiciteit. Wij melden uw voorstelling o.a. aan voor:
  • De papieren en digitale agenda van Week In Week Uit (veelgelezen culturele uitagenda voor Maastricht en regio)
  • de website www.visitmaastricht.nl
  • het blad Zuiderlucht (maandblad voor kunst en cultuur)
  • de uitgave van het huis-aan-huisblad VIA Maastricht

Om de kans op plaatsing dan wel voldoende aandacht zo groot mogelijk te maken, adviseren wij alle spelende gezelschappen dringend om ook zelf persberichten e.d. uit te sturen.

6 Techniek

Voor vragen over de techniek: info@pesthuyspodium.nl

Voor een printbare PDF van de plattegrond en/of het lichtplan kunt u klikken op onderstaande afbeeldingen.

lichtplan
plattegrond